รวมข้อมูลควรรู้สำหรับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา อัพเดต 2566

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือที่รู้จักกันในชื่อ กองทุนเพื่อการศึกษา กยศ เป็นกองทุนเงินกู้ที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามีสำนักงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการ ศึกษาเป็นผู้กำหนดเกณฑ์และเหตุผลความจําเป็นในการขอรับทุน กยศ ซึ่งมีธนาคารกรุงไทยทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนกู้เงินเพื่อการศึกษาดังกล่าว

นอกจากนี้ CRRU LOAN หรือกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ยังออกประกาศล่าสุดในการลดเบี้ยปรับ 80 – 100% สำหรับผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แต่สำหรับผู้ที่ต้องการทราบว่าไม่จ่าย กยศ กี่ปีโดนฟ้องนั้น แนะนำให้จ่ายเงินกู้ตามกำหนดเพื่อประวัติทางการเงินที่ดีจะดีกว่า เพราะทางกระทรงการคลังสามารถเช็คหนี้ กยศ ด้วยเลขบัตรประชาชนได้นั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันข้อมูลสถิติของทางกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในส่วนของการชําระหนี้ก.ยศ แบบรายเดือน มีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้

  • ผู้กู้ประมาณ 3.5 ล้านรายอยู่ในระหว่างการชำระหนี้ คิดเป็น 60% ของผู้กู้ทั้งหมด
  • ผู้กู้ประมาณ 9 แสนรายอยู่ในช่วงปลอดหนี้ คิดเป็น 17% ของผู้กู้ทั้งหมด
  • ผู้กู้ประมาณ 1.3 ล้านรายชำระหนี้เสร็จสิ้น คิดเป็น 22% ของผู้กู้ทั้งหมด
  • ผู้กู้ประมาณ 6 หมื่นรายเสียชีวิต/ ทุพพลภาพ คิดเป็น 1% ของผู้กู้ทั้งหมด

 

ใหม่! แอพเป๋าตังค์ – ตัวช่วยสำหรับผู้ที่กู้เงินเรียนในกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

แอพเป๋าตังค์ ตัวช่วยใหม่สำหรับผู้กู้ในกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยตัวแอพพลิเคชั่นช่วยให้ผู้กู้ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชี กยศ. ได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงิน หรือการชำระหนี้ปิดบัญชี โดยมีจุดเด่นตามรายละเอียดดังนี้

  1. รองรับผู้กู้ในกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาทุกรูปแบบ – ไม่ว่าจะเป็นผู้กู้ที่กำลังอยู่ระหว่างเรียน หรือผู้กู้ที่เรียนจบและถึงกำหนดชำระหนี้แล้ว โดยแอพเป๋าตังค์ช่วยให้ผู้ใช้งานรู้ทุกความเคลื่อนไหวในบัญชีกยศ. เช็คยอดง่าย จัดการได้วยตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันที
  2. เรียกดูข้อมูลบัญชีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา – ฟีเจอร์ใหม่สำหรับแอพพลิเคชั่นเป๋าตังค์ที่พัฒนาในส่วนการใช้งานของกยศ. ให้สามารถเรียกดูข้อมูลบัญชีย้อนหลังได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายการเงินเข้าและเงินออก, ยอดเงินกู้ทั้งหมด และกำหนดชำระหนี้ นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินสำหรับผู้ที่ถึงกำหนดชำระได้อีกด้วย
  3. ชำระหนี้ ฟรีค่าธรรมเนียม – นอกจากการชำระเงินผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ 7-11 แล้ว ผู้กู้ในกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ใช้บริการแอพเป๋าตังค์ยังสามารถชำระหนี้เงินกู้ได้ด้วย Qr Code แบบไม่เสียค่าธรรมเนียม โดยนอกจากลูกหนี้กยศ.แล้ว ยังสามารถชำระหนี้ของกองทุนกู้ยืม กรอ. แบบไม่เสียค่าธรรมเนียมได้อีกด้วย