จํานองที่ดินกับธนาคารออมสิน จํานองที่ดินเปล่าได้หรือไม่ ค่าธรรมเนียมจดจํานองที่ดินแพงไหม 2023 (2566)

ธนาคารไหนรับจํานองที่ดินบ้าง? เรื่องนี้ตอบได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าทุกธนาคาร อย่างธนาคารออมสินเองก็เช่นกัน ทำเอาบางคนที่เพิ่งรู้แล้วอยากจำนองที่ดินด้วยมีข้อคำถามขึ้นมาทันทีว่าจํานองที่ดินกับธนาคารออมสิน จํานองที่ดินเปล่าได้หรือไม่ ค่าธรรมเนียมจดจํานองที่ดินแพงไหม? สงสัยมาเราก็ทำการหาคำตอบว่าไว้ให้ในบทความนี้แล้ว ไม่เชื่อตามเราไปศึกษาพร้อม ๆ กันเลยดีกว่า

จํานองที่ดินกับธนาคารไหนดี เลือกธนาคารออมสินเอาอยู่ 2566 (2023)

การจำนองที่ดินกับธนาคารออมสินเรียกได้ว่ามีความคุ้มค่า และตอบโจทย์มาก หลาย ๆ คำถามที่อยากรู้ เริ่มต้นที่จํานองที่ดินเปล่ากับธนาคารออมสินได้หรือไม่ ตอบตรงนี้ดัง ๆ ชัด ๆ เลยว่าสามารถทำได้ แต่วงเงินอาจจะต่ำกว่าที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้าง และใช้ระยะเวลาอนุมัตินาน ซึ่งบางธนาคารจะไม่นิยมให้จำนองที่ดินประเภทนี้เพราะที่ดินมีสภาพคล่องค่อนข้างต่ำ นานมากกว่าจะขายออกได้จึงไม่นิยมนั่นเอง ส่วนข้อคำถามต่อมาค่าธรรมเนียมจดจํานองที่ดินแพงไหม ตอบตามตรงว่าไม่แพง โดยทั่วไปก็จะเสียค่าธรรมเนียมในการจํานองที่ดินกับธนาคารออมสิน หรือค่าจำนองที่ดิน ดังนี้

  • ค่าภาษีอากรแสตมป์ที่จะคิดตามวงเงินที่จดจำนอง
  • ค่าธรรมเนียมจดคำจองที่ดิน ส่วนใหญ่แปลงละ 5 บาท
  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน 1% ของวงเงินในการใช้จำนอง
  • ค่าธรรมเนียมกรณีที่มีการไถ่ถอนที่ดินเสียโฉลดละ 75 บาท

ธนาคารออมสินมีการจดจำนองที่ดินมีอายุกี่ปี 2566 (2023)

ในส่วนของการจดจำนองที่ดินมีอายุกี่ปีของธนาคารออมสินนั้น จริง ๆ แล้วค่อนข้างคล้ายคลึงกับหลายธนาคาร คือจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการผ่อนจ่ายตามสัญญาจำนองที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษร แต่เมื่อขาดส่ง ไม่ผ่อนจ่ายหนี้ภายใน 5 ปี ก็จะถูกขายต่อเพื่อนำเงินมาใช้หนี้ธนาคารนั่นเอง ดังนั้นไม่อยากให้ที่ดินสุดรักสุดหวงแหนถูกขายให้ใครไม่รู้เมื่อจำนองที่ดินกับธนาคารออมสินแล้วก็ผ่อนจ่ายหนี้สม่ำเสมอด้วยช่วยได้

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการพิจารณาจํานองที่ดินกับธนาคารออมสิน

คุณสมบัติ : ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท และกรณีทำงานประจำต้องทำงานปัจจุบันมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน กรณีธุรกิจส่วนตัวต้องดำเนินงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

เอกสารที่ต้องเตรียม : แบบฟอร์การขอสินเชื่อ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน โฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน สลิปเงินเดือน หรือบัญชีเงินเดินธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

เป็นยังไงกันบ้างกับข้อมูลเกี่ยวกับจํานองที่ดินกับธนาคารออมสินตอบคำถามได้ครบจริง ๆ เลยใช่ไหมล่ะ เอาเป็นว่าใครที่อยากจดจำนองที่ดินแล้วลังเลเรื่องธนาคาร เลือกธนาคารออมสินเชื่อว่าการจำนองจะเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ อย่าลืมผ่อนจ่ายหนี้สม่ำเสมอไม่ทำให้ที่ดินของเราหลุดไปได้