ภาษา ภาษาไทย English

การคืนสินค้า
สินค้าที่จะทำการคืนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ รวมทั้งสินค้าจะต้องอยู่ในหีบห่อบรรจุเดิมมีป้ายสินค้าเดิมที่เราทำการจัด ส่งไป ไม่ว่าความเสียหายใดๆสินค้าที่ได้ถูกใช้งาน แล้วจะไม่สามารถคืนได้

หากต้องการคืนสินค้าที่สั่งซื้อจากเรา จะต้องทำอย่างไร

ท่านสามารถคืนสินค้าได้โดย
1. กรอกเอกสารการคืนสินค้าของทางเราได้ที่ การคืนสินค้า และแนบสำเนาสมุดบัญชีหน้าแรก(หากเป็นบัญชีของ KBank จะสามารถคืนเงินได้อย่างรวดเร็ว)
2. ส่งคืนสินค้ากลับมาที่เราในสภาพดั้งเดิมในหีบห่อเดิม และไม่ผ่านการใช้งาน


ไปส่งที่ไปรษณีย์ไทยและขอเลขพัสดุจากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์
ที่อยู่ในการคืนสินค้าคือ:

บริษัท ดิจิคราฟต์ จำกัด DIGICRAFTS CO,LTD.

เลขที่ 54 อาคารบีบี ชั้น 14 ห้อง 1402 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Email : digicraftsthailand@gmail.com
Fax : 02-664-3066-9 #5160
Call Center : 02-664-3062-4

หากต้องการคืนสินค้าจะต้องดำเนินการภายในกี่วัน
ท่านสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า

จะใช้ระยะเวลานานแค่ไหนในการส่งคืนสินค้า
เมื่อลูกค้าส่งคืนสินค้า  จะใช้เวลาในการส่งสินค้ากลับ 5-7 วันทำการ กรุณาขอเลขพัสดุจากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เพื่อเป็นหลักฐานในการคืนสินค้าและ สามารถเช็คสถานะสินค้ากับไปรษณีย์ได้

ในการส่งคืนสินค้าจะต้องเสียค่าจัดส่งหรือไม่
ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

หากไม่พอใจสินค้าที่ได้สั่งซื้อมาสามารถคืนได้หรือไม่
ทางเรายินดีรับคืนสินค้าที่ยังไม่ได้ใช้งานภายใน 30 วันเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด ในการคืนสินค้าทุกครั้งกรุณากรอกแบบฟอร์มที่หน้าเว็บ และส่งสำเนาสมดบัญชีหน้าแรก หลังจากการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเรียบร้อยแล้วเงินเต็มจำนวนจะถูกโอนคืนไปให้ ท่านผ่านช่องทางที่ท่านชำระเงิน

หากสินค้ามีตำหนิหรือชำรุดจะต้องทำอย่างไร
ทางเรามีมาตรการในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อนส่งสินค้าออกไปให้แก่ท่าน อย่างไรก็ตามในกรณีที่ท่านได้รับสินค้ามีตำหนิหรือชำรุดท่านสามารถส่งคืน สินค้า และการคืนสินค้าทุกครั้งกรุณากรอกแบบฟอร์มที่หน้าเว็บ สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรก กลับมาที่เราภายใน 30 วัน หลังจากที่ท่านได้รับสินค้าหลังจากเช็คสภาพสินค้า เราจะคืนเงินให้แก่ท่าน ในกรณีที่สินค้าหมดเราจะรีบดำเนินการคืนเงินให้ท่านภายใน 7-10 วันทำการ

** หมายเหตุ
ในกรณีคืนสินค้า การคืนเงิน จะคืนเฉพาะค่าสินค้า ส่วนค่าส่ง EMS ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
และค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า ลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง